• Anasayfa
  • |
  • ICS'in Farklılık Takip Raporu

ICS'in Farklılık Takip Raporu

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (International Chamber of Shipping – ICS) 2 Kasım 2020 tarih ve LA(20)31 sayılı yazısında;

Denizcilik sektöründe çalışan personelin etnik köken, uyruk, cinsiyet, din farklılıklarını elealan "Farklılık Takip Raporu" yayımlandığı bildirilmekte olup, rapora https://bit.ly/2U5yl2Z  linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu raporun ana içeriğinde, gemi insanlarının istihdamı ve görevlendirilmeleri ile kadın gemi personeline sunulan fırsatların geliştirilmesinin düzenlendiği, raporun 5'inci bölümünde 2019 yılı sonbaharında ICS tarafından gerçekleştirilen "farklılık anketi" sonuçlarına, 7'nci bölümde firmaların çeşitlilik işgücü oluşturmasına yönelik tavsiyelere yer verildiği belirtilmektedir.

Detayları Ek'te sunulan rapor içeriğinde, gelecek 3 yıl içerisinde çeşitliliğin geliştirilmesine yönelik tavsiyelerin ele alındığı, bu kapsamda özetle;

- Gemilerde çalışan kadın denizcilerin sayısının ilk üç yılda %7.5'ten %12'ye, gelecek yirmiyıl içerisinde ise %25 oranlarına ulaştırılması,

- Gemilerdeki yaşam mahallerinin kadın denizciler için uygun koşullara getirilmesi,

- Gemi insanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ergonomik kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması,

- Denizcilik sektöründe karada veya gemide engelli personelin istihdamına yönelik fırsatların artırılması gibi konulara yer verildiği,

Gemilerde çalışan personelin %7,5'inin kadın denizciler olduğu ve mevcut durum itibariyle denizcilik firmalarının %30'unda kadın gemi personeli istihdam edildiği ifade edilmektedir.

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) verilerine göre, küresel kapsamda uluslararası deniz ticaretinde hizmet vermek üzere denizci personel sayısı arzının tahmini olarak 1 milyon 647 bin olduğu ve bu arzın %1'inin kadın denizcilerden oluştuğu bildirilmektedir.

Gemi insanlarının eğitimleri ile ilgili olarak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW) kapsamında 6 aydan 36 aya kadar değişen gemi üzerinde hizmet gerektiği, bu talebi karşılamaya yönelik gemi stajyerlerinin bazı güçlüklerle karşılaştığı ve bu sorunların giderilmesine yönelik bir takım çözüm yollarının takip edildiği belirtilmektedir.

Çözüme yönelik yaklaşımlardan bir tanesinin eğitim gemilerine yatırım yapılması konusunun değerlendirildiği, 400 stajyer kapasitesiyle Piri Reis Üniversitesi gemisinin örnek uygulama olarak gösterildiği (bkz. sayfa 20) eğitim gemisinde köprüüstü ve derslikler kullanılarak eğitim verildiği, stajyerlerin gemi üzerinde pratik ve teorik olarak deniz yaşamını tecrübe edebilme imkânı bulabildiklerine değinilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1229_3016__cs_in_farkl_l_k_takip_raporu.pdf