İlan Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından;

 

1.  MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait %21,26 oranındaki (A) grubu imtiyazlı hissenin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 23.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldığı ve ihale için son teklif verme tarihinin 13.07.2017 olarak belirlendiği, ancak, söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihinin 24.08.2017'ye kadar uzatıldığı,

 

2. "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi'nde bulunan Taşucu Limanı'nın (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 36 yıl süreyle 'İşletme Hakkının Verilmesi' ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı) 'Satış' yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesini" teminen 07.04.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldığı, ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlendiği, ancak, söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihinin 24.08.2017'ye kadar uzatıldığı,

 

3. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait "Güllük Liman Sahası"nın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 13.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldığı ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlendiği, ancak, bu süreçte İdare tarafından yapılan çalışma ve değerlendirmeler neticesinde Güllük Liman Sahasının 36 yıl olan işletme hakkı süresinin 45 yıl olarak değiştirildiği,

 

 

hususları, 29.06.2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                      

 

                                                                                                                           Saygılarımızla                                                                                                                                 

                                                                            

                             

                                                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                                                           Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları               

- TAİS                                                                         - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 

- GİSBİR

- GESAD

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- KOSTBİR

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- YAGESAD

- UND                                                                            

- TÜRKLİM   

- UTİKAD

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- WISTA Türkiye Derneği                                                                                                                       

- 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,8 , 32, 33, No.lu MK Grubu                             

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

 

441_2571_ILAN_HK._441.pdf