• Anasayfa
  • |
  • INKSNA Kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Alınan Yaptırım Kararı Hk.

INKSNA Kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Tarafından Alınan Yaptırım Kararı Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.05.2017 tarih ve 7818 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda özetle; Dışişleri Bakanlığı’nın 10277076-545.08-2017/12208197 sayı ve 03.04.2017 tarihli yazısında bahisle,

- ABD’nin “İran, Kuzey Kore ve Suriye Yayılmanın Önlenmesi Yasası (INKSNA)” kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, 10 ülkeden 29 yabancı gerçek ve tüzel kişi hakkında 21 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptırım kararı alındığı,

- Yaptırımlar kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından aksi belirtilmediği sürece, ABD Hükümeti ve bağlı birimlerin söz konusu 29 gerçek ve tüzel kişiden tedarik işlemi gerçekleştiremeyeceği, söz konusu kişilere yardım sağlanmayacağı ya da herhangi bir programına dahil edilmeyeceği,

- ABD Muhimmat Listesi’nde yer alan malzemelerin anılan gerçek ve tüzel kişilere satışının yasaklandığı, Silah İhracat Kontrol Yasası kapsamındaki satışların da durdurulduğu; bu çerçevede, yeni ihracat lisans başvurularının reddedileceği, mevcut lisansların askıya alınacağı,

- BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının Ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu,

hususları bildirilmektedir.

            Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.                                                   Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek’leri (5 Sayfa)                                                                    

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- TAİS                                                                                        - Meclis Üyeleri        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                               - WISTA Türkiye Derneği                  

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- TÜRKLİM

- UND                                                                               

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- UTİKAD

- KOSDER

- ROFED

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                              

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                               

- Acenteler                                                                

349_1885_1885-349.pdf