• Anasayfa
  • |
  • Irak İle İş Yapan Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı, Hk.

Irak İle İş Yapan Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı, Hk.

İlgi yazı: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in 03.07.2017 tarihli ve IRK / 2017-970

                sayılı yazısı.

 

            İlgi yazıda, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından Irak ile iş yapan firmalar ile 11 Temmuz 2017 tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul River Plaza'da bir toplantı düzenleneceği,

         Toplantı amacının, firmalarımızın halihazırda Irak'ta karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespiti ve çözüm önerilerinin Ekonomi Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile paylaşılması olduğu,

          Toplantıya katılmak isteyen Üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/ 421/9013 adresinden     6 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmektedir.

                        Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                                             Saygılarımızla,                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                             Hüseyin ERTAN

                                                                                                                             Genel Sekreter V.

EKLER:

EK: İlgi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                                           Bilgi:

Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Türk Armatörler BirliğiMeslek Komitesi Başkanları
S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
TÜRKLİM
GESAD
GİSBİR
KOSTBİR
YAGESAD
UND
KOSDER
ROFED
UTİKAD
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
WISTA Türkiye Derneği
Türk Armatörleri İşverenler Sendikası
Gemi Sahibi Firmalar

452_2626_Sayi_2626_Sirku_452.pdf