• Anasayfa
  • |
  • İSRAILE SU SATIŞ (DIŞIŞLER BK.LIĞI DSİ) TOPLANTISI

İSRAILE SU SATIŞ (DIŞIŞLER BK.LIĞI DSİ) TOPLANTISI

İLGİ: T.C.Dışişleri Bakanlığı  Enerji ,Su,Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı’nın 02.10.2002 tarih ve 710.10/2002/ESGY/377830 sayılı yazısı. İlgi yazıda, 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki ÇAKAN’ın 5-7 Ağustos tarihlerinde İsrail’e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, Manavgat suyunun İsrail’e taşınmasına ilişkin  hususları görüşmek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile İsrail Başbakanlık Müsteşarının eşbaşkanlığında bir Ortak Komite oluşturulmasına karar verildiği, 2- Ortak Komite’nin ilk toplantısının 13-15 Ekim 2002 tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceği,  toplantıda İsrail’e satışı öngörülen içme suyunun tankerlerle taşınması konusunun ayrıntılı bir biçimde ele alınmasının planlandığı, sözkonusu toplantı sırasında su taşımacılığına ilgi duyan şirketlerle de bir araya gelinmesini kararlaştırıldığı, 3- Bu çerçevede, anılan toplantıdan önce, tankerle su taşımacılığına ilgi duyacak Türk firmalarıyla, Dışişleri Bakanlığı’nda 7 Ekim 2002 Pazartesi günü saat 10:00’da, Daniş Tunalıgil Salonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldığı, sözkonusu toplantıda ortaya konulacak görüş ve öneriler derlenerek üst makamlara bilgi verileceği, bildirilmektedir. Sözkonusu toplantıyı bilgilerinize sunar,  toplantıya katılacak firma temsilcilerinin isim ve ünvanlarını 4 Ekim akşamına kadar Odamıza bildirmelerini rica ederiz.        Saygılarımızla,            Deniz İPEK         Genel Sekreter