• Anasayfa
  • |
  • KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN GEMILERIN ÜCRET TARIFESI HK.

KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN GEMILERIN ÜCRET TARIFESI HK.

Sayın Üyemiz, İLGİ: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2010 tarih ve 6936 sayılı yazısı İlgi yazı ile; 1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren geçerli “Liman Hizmet Tarifeleri” nde yer alan Kabotaj hattında çalışan gemiler için düzenlenen indirimli tarifelere ilişkin olarak alınan bazı yazılarda, söz konusu tarifelerin uygulanmasında bir takım suistimallerin olduğunun belirlendiği, Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, İzmit Limanından henüz ayrılmamış bir gemiye gemi acentesinin beyanı üzerine İstanbul Limanından yurtdışı limanına gitmek üzere Liman Çıkış İzni Belgesi-YEB düzenlendiğinin belirlendiği, gemi acentesinin beyanının belge düzenlenmesi için tek başına yeterli olmadığının değerlendirildiği, Bu itibarla; - Gemi Acentelerince, ilgili Liman Başkanlığı sınırlarına giriş yapmamış bir gemiye Liman Çıkış İzni Belgesi-YEB düzenlenmesi talebinde bulunulmaması, aksine uygulamaların ise Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine aykırı hareket olarak kabul edileceği, - Liman Başkanlıklarınca, ilgili Liman Başkanlığı sınırlarına giriş yapmamış bir gemiye Liman Çıkış İzni Belgesi-YEB düzenlenmemesi gerektiği, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - RODER - Meclis Başkanlık Divanı - UND - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GEMTAC - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - TÜRKLİM - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği