• Anasayfa
  • |
  • Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı II. Teklif Çağrısı Hk.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı II. Teklif Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 17.04.2024 tarih ve 13872239 sayılı Odamıza iletilen yazıda;

Bakanlığın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazısında, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin de uygulama alanı içerisinde yer aldığı ve Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan’ın katılım sağlayacağı Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 52 milyon avro tutarındaki ikinci teklif çağrısının 29 Mart 2024 tarihinde yayımlanmış olduğu ve 28 Haziran 2024 tarihine kadar açık olacağı, teklif çağrısına ilişkin hazırlanmış olan ve başvuru kapsamında erişim sağlanabilecek bağlantı adreslerini de içeren bilgi notunun ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu Yazı'ya Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr  "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

286_970_karadeniz_havzas_nda_s_n_r_tesi_i_birli_i_program__teklif_a_r_s_hk.pdf