• Anasayfa
  • |
  • KARADENIZ LIMAN DEVLETI KONTROLÜ DENETIMLERI

KARADENIZ LIMAN DEVLETI KONTROLÜ DENETIMLERI

İlgi yazı ile; Karadeniz Liman Devleti Kontrolü (BSMOU) uygulamaları kapsamında 2011 yılında Rusya’nın Novorossisysk limanında yapılan denetimler incelendiğinde aşağıdaki maddelerde yer alan hususlara özellikle dikkat edildiği ve sonucunda bazı eksiklik ve tutulmaların yaşandığının gözlendiği, özellikle Rusya’nın Novorossisysk Limanına sefer yapacak gemilerce liman girişi öncesi ve/veya bir önceki liman kalkışı öncesi bazı testlerin yapılmasının, eksiklik tespiti halinde de önleminin alınmasının faydalı olacağının mütalaa edildiği, 1. Filika motorunun çalışmaması (Can Kurtarma Araçları (LSA) Kod’a göre filika motorunun, -15ºC’de 2 dakika içinde çalışması gerekmektedir. Limana girilmeden motorun test edilmesi, gemiye denetim için gelindiğinde denetim görevlisi gemiyi gezmeden önce motorun çalıştırılarak ısıtılması) 2. GMDSS ekipmanlarının yedek güç kaynağından çalışmaması (bir önceki kalkış limanında gemi karartılarak VHF cihazı ile beraber sertifikalandırılmış sefer bölgesine göre MF cihazının, MF/HF cihazının veya INMARSAT cihazının çalıştığının, radyo ekipmanları için acil aydınlatmaların yandığının ve GPS cihazının çalıştığının kontrolü, ayrıca gemi karartılmadan 24 volt şalterine geçilerek aynı işlemin kontrolü) 3. Acil yangın pompası çalışmaması veya yeterli basınç sağlayamaması (liman giriş öncesi pompanın test edilmesi) 4. Alarmların çalışmaması (genel, yangın vs.) 5. Miyar pusulanın üzerinde sancak ve iskelesinde bulunan yumuşak kürelerin sabit olmaması (liman girişi öncesi kontrol edilmesi, oynar vaziyette olanların menteşelerinden sabitlenmesi) 6. Harita yokluğu ve/veya düzeltmelerinin yapılmaması 7. MARPOL ile ilgili hususlar (gemideki durum ile yağ kayıt ve çöp kayıt defterlerinin tutarlı olduğunun kontrolü) Türk Bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerinde tutulmalarının önlenmesi bakımından yukarıda belirtilen hususların Novorossisysk Limanına uğrak yapan/yapacak gemilerin işletmelerine duyurulması ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Meclis Başkanlık Divanı Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - RODER - Sn. Erol YÜCEL - UND TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Üyeleri - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Oruç Reis Denizciler Kulübü - Gemi Sahipleri - Acenteler