• Anasayfa
  • |
  • Karaköy Limanı Güvenlik Komisyon Toplantı Kararları Hk.

Karaköy Limanı Güvenlik Komisyon Toplantı Kararları Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 21.12.2022 tarihli ve 837120 sayılı  yazıda; 28.11.2022 tarihinde yapılan Karaköy Limanı Güvenlik Komisyon toplantısında alınan kararlar gereği, Galataport Limanı rıhtımının önünde özellikle kruvaziyer gemilerinin rıhtımda yanaşık olduğu zamanlarda, rıhtıma çok yakın seyir yapan teknelerin güvenlik zafiyetine sebep olduğu belirtilmekte olup, seyir güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla sektöre duyuruda bulunulması istendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu bölgede seyir yapacak olan deniz vasıtalarının, yerel deniz trafik kurallarına da uyulması kaydıyla, gerekli can, mal ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde seyir yapması gerektiği ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir. 

Bilgilerinize arz / rica ederim.

930_3919_3918_eimza.pdf