• Anasayfa
  • |
  • Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Programı Hk.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türkiye için politika seçeneklerini geliştirmek üzere Dünya Bankası tarafından finanse edilen Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (Partnership of Market Readiness-PMR) programı altında bir çalışma başlatıldığı bilinmektedir.

2013 yılından itibaren, PMR Projesi’ne izleme, raporlama ve doğrulama mevzuatının uygulanması ile karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkındaki çalışmalara Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak katılım sağlanmaktadır.

Proje kapsamında emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yanı sıra, beyaz ve yeşil enerji sertifikaları, genişletilmiş kredilendirme mekanizmaları (scaled-up crediting mechanism), sonuç odaklı finansman gibi emisyon azaltım mekanizmaları da analitik olarak detaylı bir şekilde çalışılmaktadır. Bu mekanizmaların uygulanması durumunda yaratabilecekleri ekonomik ve sektörel etkiler de belirlenerek ülkemizde karbon fiyatlandırma politikalarının uygunluğu hakkında bir sentez raporu hazırlanmıştır.

Bu süreçte, karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile ilgili kapasite geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitim çalışmaları tüm ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bahse konu proje ile ilgili detaylar https://pmrturkiye.csb.gov.tr/pmr-turkiye/ web adresinde yer almakta olup, bilgi edinilmesi maksadıyla PMR Türkiye Broşürü Ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

209_610_610_209.pdf