• Anasayfa
  • |
  • Katkı Payları, Plaket, Belge Ücreti ve Seyir İzin Belgesi 2018 Yılı Ücretleri

Katkı Payları, Plaket, Belge Ücreti ve Seyir İzin Belgesi 2018 Yılı Ücretleri

            Sayın Üyemiz,

            İlgi:T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün          

                  05.01.2018 Tarih ve E.9679 Sayılı Yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

            01.01.2018 Tarih ve E.1713  Sayılı Bakanlık Makamı Oluru gereği; Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca deniz turizmi yatırım ve işletmelerine uygulanacak  "Altyapı Hizmetlerine Katılma Payları, Harç, Teminat, Belge, Plaket Ücretleri ve Seyir İzin Belgesi  Satış Bedelleri 2018 Yılı Ücretleri"  bildirilmekte olup, Ek'te sunulmaktadır

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER                                                                                                                                                                                                                 Genel Sekreter

 

            EKLER:

            Ek-1: İlgi Yazı ve Ek'leri (6 Sayfa)

 

            DAĞITIM:                                                  

Gereği:                                                                Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                      - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • Amatör Denizcilik Federasyonu                    - Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri    
  • İMEAK DTO 14,31,38,39,45 ve 46 No'lu   

Meslek Komiteleri Üyeleri

  • Deniz Turizmi Birliği Derneği

 

22_167_KTB_Katki_Paylari_Teminat_2018_pdf.pdf