KERESTE ARMATÖRLERI

Sayın Üyemiz, İlgi: İLGİ: 12 Aralık 2001 tarihli "BIMCO NEWS" Bülteninde yayınlanan "Kereste Armatörleri Müşterek Şirketi Ticari Faaliyetleri Durduruyor" başlıklı haber.    İlgi'de değinilen haberde amacı "Nubaltwood" 1951 Gemi Kira Sözleşmesine göre bağlanan gemiler hususundaki demuraj (süristerya) rizikosuna karşı bir sigortalı proje sağlamak olan Timber Trade Shipowners Mutual Association Ltd.'nin ticari faaliyetlerini durdurmak için alınan bir kararın onaylandığı belirtilmiştir. Bu karar, 31 Aralık 2001'den sonra imzalanan konşimentolar bakımından yürürlüğe girmektedir.    Yazıda BIMCO tarafından hazırlanacak olan revize edilmiş "Nubaltwood" Gemi Kira Sözleşmesi ve Konşimentosunun nihai baskısının Yılbaşında kullanıma hazır olacağının ümit edildiği belirtilmektedir.    İlgi yazının İngilizce metni (Ek-1) ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişiktedir.    Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter