• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge Hk.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 31.05.2023 tarih ve 1182490 sayılı yazıda ;

Ülkemiz deniz yetki alanlarında yürütülmekte olan kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerine ilişkin tavan ücretlerin, halihazırda 19.08.2022 tarihli ve 575502 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe giren "Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge" ile belirlendiği, bu hizmetlere ilişkin ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak; deniz ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak ve bu ücretlerden alınan kamu payınının tahsilatını online ödeme sistemine taşımak amacıyla 19.08.2022 tarihli ve 575502 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe giren Yönerge'de değişiklik yapılması ihtiyacının hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 19.08.2022 tarihli ve 575502 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 01.09.2022 tarihinde yürürlüğe giren Yönerge'nin yerine hazırlanan ve 12.04.2023 tarihli ve E.1088510 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu hizmetlere ilişkin tavan ücretlerin belirlendiği "Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge" nin sektöre duyurulması istenmektedir.

1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

412_1470_k_lavuzluk_ve_r_mork_rc_l_k_ile_palamar_hizmetlerinin_cretleri_hakk_nda_y_nerge_hk.pdf