• Anasayfa
  • |
  • Kırım Limanlarına Seferler Hk.

Kırım Limanlarına Seferler Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 3583
Konu
Subject
 Kırım Limanlarına Seferler Hk.

Sirküler No:   558      / 2014  

Sayın Üyemiz,

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2014

        Tarih ve 40873 Sayılı Yazısı                   

 Dışişleri Bakanlığı’nca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

Müdürlüğü’ne iletilen ilgi yazıda;

- 27.05.2014 tarih ve 362 no.lu sirkülerimizle de duyurduğumuz, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihinde kabul ettiği Kararnameyle Kırım’da bulunan 27 adet hava ve deniz limanına ilişkin geliş ve kontrol noktalarının geçici olarak kapatıldığı ,

- Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev’de yerleşik diplomatik misyonlara ve Ukrayna’nın Londra Büyükelçiliği’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) gönderdiği bir örneği Ek’li sirküler Notalar’da, Rusya Federasyonu’nun (RF), Kırım’ın deniz alanlarında ve Kırım’daki limanlarda denizcilikle ilgili yetki ve sorumlulukların Rusya Federasyonu tarafından icra edildiğini bildiren IMO’ya muhatap 26 Haziran 2014 tarihli Notasına atıfla, işgal altındaki kara parçası, karasuları ve münhasır ekonomik bölgenin RF tarafından hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığının vurgulandığı ve işgal nedeniyle Ukrayna’nın uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan bazı yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu durumu IMO’ya bildirdiği,

- Söz konusu Nota’larda ayrıca, Ukrayna’nın Yevpatoria, Feodasia, Yalta, Kerç ve Sivastapol limanlarının 15 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarında anayasal düzen yeniden tesis edilinceye kadar kapatıldığının bildirildiği, söz konusu limanlara giriş yapıldığı takdirde gemi sahipleri, işletmecileri ve kaptanları için ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluklara dikkat çekildiği ve söz konusu ihlalin 3 yıla kadar hürriyetin sınırlandırılması veya hapis cezası ya da aynı süreye kadar  ihlale konu olan nakliye aracına devlet tarafından el konulmasıyla cezalandırılacağı,

- Öte yandan, Kırım Haber Ajansı’nda 4 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan bir haberde, Kırım limanlarına Rus gemilerinden sonra en çok Türk gemilerinin geldiği ve 3 Ağustos 2014 tarihi itibariyle Ukrayna yasalarını ihlal ederek Kırım’a gelen Türk sahipli veya işleteni Türk şirketi olan gemi sayısının 22’ye ulaştığı,

hususları bildirilmekte olup İlgi Notaların birer örneği Ek’te sunulmaktadır.

EK: Notalar (5 Sayfa) ( Odamız Web Sayfasında)

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM                                                              BİLGİ                                                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                              

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş.

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Sahipleri