• Anasayfa
  • |
  • "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar Hk

"Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar Hk

İlgi   : 19 Nisan 2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmî Gazete.

 

 

Sayın Üyemiz,

 

                19 Nisan 2019 Tarihli ve 30750 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, –– Türkiye Cumhuriyeti Adına 14 Ağustos 2006 Tarihinde Londra'da İmzalanan ve 2/3/2017 Tarihli ve 6910 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 987)" aşağıda sunulmaktadır.

               

               

19 Nisan 2019  CUMA    Resmî Gazete   Sayı : 30750

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

               

          Karar Sayısı : 987

                Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Ağustos 2006 tarihinde Londra'da imzalanan ve 2/3/2017 tarihli ve 6910 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.                                                                                          

                                                                                                                                                                              Saygılarımla

                                                                                                                                                                             Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                                                                             Genel Sekreter V.

Ek: İlgi Yazı Sureti (11 sayfa)

280_1542_ek-1542.pdf