• Anasayfa
  • |
  • KIYI TESISI ACIL MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULAMA ESASLARI

KIYI TESISI ACIL MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULAMA ESASLARI

5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında, kıyı tesisleri için hazırlanan acil müdahale planlarına ilişkin 2007/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, yerine 2009/6 sayılı Genelge’nin yayınlandığı İlgi yazı ile bildirilmiştir. Kıyı tesislerinin uyumlu, etkin ve hızlı müdahale kapasitelerinin artırılması, kıyı tesisi acil müdahale planlarının hazırlanması ve uygulama esaslarına yönelik hazırlanan söz konusu Genelge, Denizcilik Müsteşarlığı’nın Resmi Web Sitesinde ve Ek’te sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd. EKLER: Ek-1: 2009/6 sayılı Genelge (12 syf.) DAĞITIM Gereği Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri