• Anasayfa
  • |
  • KOBİ’LERIN MALI SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ

KOBİ’LERIN MALI SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ

İlgi yazı ile ; 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu’nun 30/12/2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu kanun metni ile TOBB’un kanuna ilişkin değerlendirmesi Ek’te yer almakta olup bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 1- Kanun Metni (3 sayfa) 2- Değerlendirme Notu (3 sayfa) Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği