• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Normalleşme Süreci Tedbirleri Kapsamındaki Uygulamalar

Koronavirüs Normalleşme Süreci Tedbirleri Kapsamındaki Uygulamalar

Ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle denizcilik sektörü için alınan tedbirlerin normalleşme süreci çerçevesinde kaldırılması ve uygulama şartlarının Sektörümüzden gelen sorular üzerine açıklığa kavuşturulması maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler yapıldığı ve bu kapsamda; 1- 17/4/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında belirlenen sürelerin (01.08.2020) sonuna kadar gemilerin denize elverişlilik belgelerinin geçerliliklerinin devam etmesi, ancak donatanlarca talep edilmesi durumunda süreleri sonunda yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla sörveylerin yapılacağı,

2- Yolcu Gemisi/Yolcu Motoru/Feribot cinsinde seyir yapan gemiler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak; İdari Liman Seferi bölgesinde çalışan gemilerin tam kapasite ile, İdari Liman Seferi bölgesi dışında çalışan gemilerin ise 12 (dahil) yolcu kapasitesine kadar olanların tam kapasite ile, 12 yolcudan fazla kapasitesi olanların 12 yolcudan az olmamak üzere %50 kapasite ile faaliyetlerini icra edeceği ve diğer ulaşım modlarındaki uygulamalara uygun hareket edileceği,

3- Gezinti (Tenezzüh) Gemisi cinsinde faaliyet gösteren teknelerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak %50 kapasite ile ve 12 yolcudan az olmamak üzere faaliyetlerine başlayacağı,izin verilen yolcu taşıma kapasitesi her ne olursa olsun 150 yolcudan fazla yolcu ile sefere çıkılamayacağı,

4- Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerden sosyal mesafe kurallarına uygun olarak; mavi tur yapan gemilerin tam kapasite ile, günlük tur yapan teknelerden 12 (dahil) yolcu kapasitesine kadar olan teknelerin tam kapasite ile, 12 yolcudan fazla kapasitesi olan teknelerin ise 12 yolcudan az olmamak üzere %50 kapasite ile faaliyetlerini icra edeceği,

5- Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı cinsindeki gemilerin sosyal mesafe kurallarına uygunolarak tam kapasite ile faaliyetlerine başlayacağı,

6- Ülkemiz limanlarında yapılan Türk gemiadamları değişimlerinde kolaylık sağlanacağı,

7- Ülkemiz limanlarında yapılması planlanan yabancı gemiadamları değişimlerine kolaylık sağlanacağı

8-23.03.2020 tarihli ve 20791 sayılı talimatımız ile geçerlik süreleri 3 ay süre ile uzatılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve STCW sertifikalarının; halen uluslararası seferde bulunan gemilerde çalışmakta olan gemiadamları için, uluslararası uçuşların kapalı olması ve yabancı limanlardaki gemiadamı değişim işlemlerindeki sıkıntılar nedeniyle hiçbir işleme gerek olmadan 23 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılması, kabotaj hattında çalışan gemiadamları ile bu süre içerisinde Türkiye'ye dönen gemiadamlarının belgelerinin süre uzatım işlemlerinin yapılacağı,

9-Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz eğitim ve sınavlarının % 50 salon kapasitesi ile ve kursiyerler arasında, tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tekrar başlatılacağı,

10- Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Gemiadamı Yetiştirme Kursları ve MEB bağlısı meslek liselerinde yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı üniversitelerde yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerinin ilgili kurumların yapacağı düzenlemelere göre başlatılacağı,

11- Kılavuz Kaptan Yenileme eğitimleri, Gemi Acentesi Personeli eğitimleri ile Deniz Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerleri ve Tatbikat Programı vb.diğer eğitimlerin sosyal mesafe, tıbbi maske kullanılması ile hijyen kurallarına uyulması suretiyle yeniden başlatılacağı,

12-Türk Bayraklı gemilere aylık ve 3 (üç) aylık periyotlarda uygulanan önsörvey denetimlerinin 2(iki) ay ve 4 (dört) aylık periyotlarla uygulanacağı, geminin son 14 (ondört) gün içinde riskli ülkelere uğraması veya bu ülke vatandaşlarının veya bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının son 14 (ondört) günde gemiye katılmış olmaları durumunda geminin önsörvey periyodunun 6 (altı) aya kadar uzatılacağı,

13- Ülkemiz kıyı tesislerine gelen yabancı bayrak gemilere uygulanan Liman Devleti Denetimlerinin %15 oranıyla tekrar başlatılacağı,

14- Özel tekne statüsündeki teknelerin faaliyetlerinin mahallin özelliklerine göre Mülki İdare Amirlikleri koordinesinde yapılmasına devam edileceği; ancak denizciliğimizin temeli olan amatör denizcilik faaliyetlerinin kolaylaştırılarak destekleneceği,

15-Ege Adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı seferlerinin başlaması ile ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca alınan faaliyetlerin durdurulması tedbiri kaldırılmış olup, Yunan Makamlarının limanlarını açması durumunda seferlerin başlayabileceği,

16- Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin yabancı ülkelere seferlerinin başlaması ile ilgili olarak,ülkemizin aldığı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve yabancı ülke makamlarının limanlarını açması durumunda seferlerin başlayabileceği,

17- Ege Adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak %50 kapasite ile başlayacağı ve diğer ulaşım modlarındaki uygulamalara uygun hareket edileceği öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

672_1580_koronavir_s_normalle_me_s_reci_tedbirleri_kapsam_ndaki_uygulamalar.pdf