• Anasayfa
  • |
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli İşletmelerin Fiyat Tarifesi Onayı Hk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli İşletmelerin Fiyat Tarifesi Onayı Hk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 04.02.2022 tarih ve 2175465 sayılı yazıda özetle,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında, “Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belgelendirilen işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermelerinin gerektiği,

Söz konusu Tebliğ’in 5’inci, 6’ncı ve 17’nci maddelerinde belirtilen özel hükümler kapsamında, son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların maliyetler üzerindeki etkisi dikkate alınarak, fiyat tarifelerinde yapılan değişikliklerin Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ikinci kez onaylanabilmesi hususunun 31.01.2022 tarihli ve E-79617491-020-2114364 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

108_1137_k_lt_r_ve_turizm_bakanl_ndan_belgeli_i_letmelerin_fiyat_tarifesi_onay_hk.pdf