• Anasayfa
  • |
  • Laboratuvar Araştırma Altyapı Bilgi Sistemi (LABS) Tanıtım Duyurusu

Laboratuvar Araştırma Altyapı Bilgi Sistemi (LABS) Tanıtım Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Kaynakları Daire Başkanlığı'nın 03.04.2024 tarihli yazısında, sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz kalibrasyon ve araştırma hizmetlerini sunan, kamu, üniversite ve özel sektör laboratuvar, merkez ve araştırma altyapılarına ilişkin bilgileri içeren Laboratuvar ve Araştırma Altyapı Bilgi Sistemi (LABS)'ne https://labs.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabildiği ve söz konusu sistemin üyelerimizin  kullanıma açıldığı bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

0_0_laboratuvar_ara_t_rma_altyap_bilgi_sistemi_labs_tan_t_m_duyurusu.pdf