Libya Limanları hk.

İlgi:   T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan    04.07.2019 tarih ve 50264 sayılı yazı ve eki.

 

Sayın Üyemiz,

İlgi yazıda, hâlihazırda Libya, Suriye ve Yemen limanlarına uğrak yapacak ve karasularında seyir yapacak Türk Bayraklı gemiler için Güvenlik Seviyesi-3 (Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi, bir güvelik olayının muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması halinde, kısıtlı bir süre için, daha ileri düzeyde, belirli koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviye) olarak ilan edildiği bilgisi verilmektedir.

İlgi yazı ile, Libya’nın istikrara kavuşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 2015 yılında Libya Siyasi Anlaşmasının imzalandığı ve bu Anlaşmaya dayalı olarak oluşturulan Başkanlık Konseyi (BK) Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH’nin), BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum nezdinde tüm Libya’yı temsil eden meşru Hükümet olarak tanındığı belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla, Libya’nın doğusunda ise Hafter komutasındaki sözde “Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO’nun)” desteklediği uluslararası meşruiyete sahip olmayan ve kendilerini “Geçiş Hükümeti” olarak adlandıran ve UMH’yi tanımayan bir hükümet bulunduğu, sözde LUO’ya bağlı milislerin 2019 yılı Nisan ayında Trablus’u ele geçirmek amacıyla başlattığı harekât kapsamında Trablus ve civarındaki çatışmaların halen devam etmekte olduğu, sözde LUO’nun sözcüsünün                  28 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında; sözde LUO Hava Kuvvetleri tarafından Libya karasularında faaliyet gösteren Türk gemi ve botlarının hedef alınması emrinin verildiği, LUO Kara Kuvvetlerinin ise şirketler ve “Türk Hükümeti”ne ait projeler başta olmak üzere, Libya’daki stratejik Türk çıkarlarının hedef alınması yönünde talimatlandırıldıkları, Libya topraklarındaki tüm Türk vatandaşlarının ise gözaltına alınacaklarına ve Türkiye’den gelen veya Türkiye’ye giden tüm uçuşların kaldırılacağına ilişkin hususların açıklandığı bildirilmiş ve ayrıca, 29 Haziran’da sözde LUO tarafından Libya’nın petrol hilali bölgesindeki Sidra limanında 6 Türk gemicinin gözaltına alındığı ve daha sonra gemicilerimizin serbest bırakıldığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, özellikle Libya limanlarına uğrak yapacak olan ve/veya Libya karasularında seyir yapacak olan; Türk Bayraklı ve/veya Türk sahipli ve gemilerinde Türk vatandaşı gemiadamları bulunan yabancı bayraklı gemilerin donatanlarının ve işletenlerinin, hem ilgili mevzuat kapsamında güvenlik tedbirlerinin alınması hem de ilgili Bakanlıklar ile irtibatta kalınmasının sağlanması amacıyla ilgi yazı ve ekini dikkate almalarının önem arz etmekte olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                                      Saygılarımla,

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter  

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve ekleri.

467_2618_libya_limanlar_hk.pdf