Liman El Kitabı Hk.

Sayın Üyemiz,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği'nden alınan 05.03.2024 tarihli ve DN.6.5/165 sayılı yazıda; Derneklerince geleneksel hale gelmiş olan "Liman El  Kitabı" nın baskı işlemlerini tamamladıkları, bu baskısında 229 sayfa olarak düzenlenen ve kullanıcılara faydalı olacağı düşünülen yeni bilgilerin yine İngilizce tercümeleri ile birlikte kitaba eklendiği, kitaptaki tüm tarifelerin bugün itibariyle güncellenmiş olduğu ve içeriğindeki Yönetmelikler, Tarifelerin Uygulama Koşulları, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Kullanıcı Rehberi, Vergiler gibi çeşitli bilgilerin de yenilenerek güncel uygulamalar haline getirildiği ifade edilerek bahse konu kitabın Derneklerinden temin edilebileceği ve buna yönelik Odamız Üyelerinin bilgilendirilmesi hususunun talep edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

198_693_693_eimza.pdf