• Anasayfa
  • |
  • LIMAN HIZMET TARIFESI KITABI DEĞIŞIKLIĞI

LIMAN HIZMET TARIFESI KITABI DEĞIŞIKLIĞI

Tarih: 20.07.2004 Konu: Liman Hizmet Tarifesi Kitabı Değişikliği İLGİ: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Tarife ve Ticaret Müdürlüğü’nün 13.07.2004 tarih ve 644-3624 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, TDİ’nin 11.06.2004 tarih ve B.11.2.TDİ.0.34.00/434-3094 sayılı yazı ekinde yer alan Liman Hizmetleri Tarife Kitabının bazı bölümlerinde basım anında meydana gelen stopaj hatalarının düzeltilmiş olarak bildirilmiş olup, aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - GİSBİR - DTO Şubeleri Sayfa 12 : B) İstanbul Limanı Demirleme Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar Başlıklı Maddenin, 5.paragraf 1.satırında yer alan ( 6 ) yerine ( 4 ) şeklinde, Sayfa 20 : 2.4 Gemilere Tatlı Su Verilmesi Hizmet Tarifesi (Tarife No:3) Başlıklı maddenin, 3) Su Miktarının Tayini şıkkı 2. Satırının : gemi ilgililerinin verilen su miktarı ile ilgili denetim yetkileri bulunmakla beraber bu hakkını………. Şeklinde, Sayfa 39 : 4.1/Liman Tesislerinden Faydalanma Hizmeti Tarifesi : (Tarife No:8) 4.1.1 Esas Ücretler Tablosu 2.Bölümde yer alan Adet Esasına Tabi Eşya yerine, Dahili Ticaret Eşyası şeklinde, Sayfa 46 : 4.4.8/Eçhize Kirası 1) Esas Ücretler Tablosu : Parmaklık sütununda yer alan (Baryer Meresi) yerine, (Baryer Metresi) şeklinde, Sayfa 48 : 4.7 Liman Sahaları Otopark Tarifesi : (Tarife No: 14) 4.7.3 Tatbik Şartları Maddesi 5. şıkkı 2. Satırının Tarifesi ücreti uygulanır. şeklinde, Sayfa 50 : 4.9 Yat, Katamaran ve Trimaran Tarifesi : (Tarife No: 16/4.9.1 Esas Ücretler Tablosu Barınma Hizmetleri ile ilgili 2. Tabloda yer alan 9.0 ücretli başlığın 151-500 GT Arası yerine, 501-1000 GT Arası şeklinde,