• Anasayfa
  • |
  • LIMAN ÜCRET TARIFELERI HK.

LIMAN ÜCRET TARIFELERI HK.

TARİH:16.08.2004 KONU:Liman Ücret Tarifeleri Hk. Sayın Üyemiz, İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2004 Tarih ve 2290 Sayılı Yazısı. b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2003 Tarih ve 1500 Sayılı Yazısı. c) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün TCDD ve T.D.İ’ye hitaplı 31.07.2003 Tarih ve 1500 Sayılı Yazısı. İlgi (a) yazı ile; 1- Denizcilik Müsteşarlığınca, İlgi (b ve c) yazılarla ilgili kurum ve kuruluşlara iletilen ve 01.08.2003 tarihinden itibaren ülkemiz limanlarında uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifelerine ilişkin, firmalardan, liman işletici kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde; ● Tüm ücret tarifesindeki, “Pazar ve resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır” ibaresinin “Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.” ● Römorkaj ücret tarifelerindeki, Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow truster-stern truster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret %50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir şeklinde olan 6.maddenin “Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow truster-stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakette kalırsa ücret %50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipoid Pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler kıç itici olarak kabul edilir)” şeklinde yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğu, Ulaştırma Bakanlığı Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nın 06.08.2004 tarih ve 274 sayılı yazısı ile Müsteşarlıklarına bildirildiği, 16.08.2004 3235 Liman Ücret Tarifeleri Hk. -2- 2- Söz konusu değişikliklerin 10.08.2004 tarihinden itibaren uygulanmaya başlatıldığı, bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - DTO 7197 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri &nbs