• Anasayfa
  • |
  • Madeni Yağ İmalatı Kapasite Kriteri Revizyonu Hakkında

Madeni Yağ İmalatı Kapasite Kriteri Revizyonu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 05.04.2024 tarih ve 3699 sayılı yazıda; 3543 - Madeni Yağ İmalatı Kriteri-Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirme Formunda, Kalite bölümünde yer alan "Kalite belgeleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmalıdır." ifadesinin kaldırılarak revize edildiği ve ilgili kriterlerin https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterIndex.php web adresinde yer almakta olduğu bildirilmekte olup, bahse konu yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

278_944_madeni_ya_imalat_kapasite_kriteri_revizyonu_hakk_nda.pdf