• Anasayfa
  • |
  • Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Başvurusuna, Avcılığına, Taşımacılığına, Besiciliğine, İhracat ve İthalatına İlişkin 2024 Yılı Uygulama Talimatı Hk.

Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Başvurusuna, Avcılığına, Taşımacılığına, Besiciliğine, İhracat ve İthalatına İlişkin 2024 Yılı Uygulama Talimatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 03.04.2024 tarih ve 13869813 sayılı yazıda, Ülkemizin de üyesi olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonunca (ICCAT), getirilen düzenlemelere uyulmasını sağlamak için hazırlanan Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Başvurusuna, Avcılığına, Taşımacılığına, Besiciliğine, İhracat ve İthalatına İlişkin iş ve işlemlerin ekte gönderilen 2024 yılı uygulama talimatı kapsamında yürütüleceği ve uygulama talimatının müdürlüğün http://www.tarimorman.gov.tr/BSGM internet adresinde yayımlandığı belirtilerek, işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerektiği hususu bildirilmektedir.

Söz konusu Yazı'ya Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

251_900_mavi_y_zge_li_orkinos_avc_l_yapacak_gemilerin_ba_vuruna_avc_l_na_ta_mac_l_na_besicili_ine_ihracat_ve_ithalat_na_ili_.pdf