MUAYENE VE TEST YETKISI

Sayın Üyemiz, Odamızın İlgi (b) sirküleri ile Web sayfamızda duyurusu yapılan İlgi (a) yazı ile; Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri tarafından iletilen görüşler de dikkate alınarak yeniden düzenlenen Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi”nin Denizcilik Müsteşarlığı’nın internet sayfasının (www.denizcilik.gov.tr) “Duyurular” kısmında yayımlanmış olup, uygulamanın buna göre yapılması ve Bölge Müdürlüklerinin, sorumluluk sahalarındaki tüm servis sağlayıcılarını söz konusu Uygulama Rehberi hakkında bilgilendirmelerinin istendiği bildirilmişti. Bu defa alınan İlgi (c) yazı ile; “Gemilerin Teknik Yönetmeliği”nin 17.01.2010 tarihinde yürürlüğe girmesinden dolayı “Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi”nin de revizyonunu gündeme geldiği, söz konusu Uygulama Rehberi’nin Denizcilik Müsteşarlığı internet sayfasında (www.denizcilik.gov.tr) yayınlandığı belirtilerek uygulamanın buna göre yapılması hususunda Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmaktadır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri