• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, Millet Bahçesi

Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, Millet Bahçesi

Sayın Üyemiz,

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/) 03 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, Millet Bahçesi Amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve İlavesi, Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı duyurulmuştur.

Plan açıklama raporunda yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısında ise 12.07.1995 gün ve 95/t-53 sayılı YPK (Yüksek Planlama Kurulu) Kararı ile Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen "Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri" proje alanı ile çakıştığı belirtilmektedir.

Söz konusu duyuruya https://mugla.csb.gov.tr/mugla-ili-dalaman-ilcesi-kapikargin-mahallesi-millet-bahcesi-nazim-ve-uygulama-imar-plani-duyuru-440661 linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_mu_la_ili_dalaman_il_esi_kap_karg_n_mahallesi_millet_bah_esi_hk.pdf