Ön Sörvey Denetimi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.01.2021 tarih ve 73841 sayılı yazıda, 26.10.2020 tarihli ve 59949 sayılı yazılarında 2020 yılı sonuna kadar Liman Devleti Denetimine tabi uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilere her ay ön sörvey yapılması talimatının verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu talimat süresinin sona ermesi nedeniyle Türk Bayraklı gemilere uygulanan ön sörvey denetimlerinin Genel Müdürlüklerinden farkındalık eğitimi almış olan Karada Atanmış Kişisinin (DPA) sorumlu olduğu gemiler için 4 (dört) ay, diğer gemiler için 2 (iki) aylık periyotlarla yapılması, ayrıca Karadeniz Memorandumu internet sayfasındaki "THETIS" sekmesinde bulunan Paris Mou için risk profiline bakılarak PI risk grubunda olan ve Paris Mou limanlarına çıkış alan gemilere son Türk limanı çıkışından önce ön sörvey yapılması gerektiği belirtilerek ilgili hazırlıkların yapılması ve  gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

0_0__n_s_rvey_denetimi_eimza.pdf