• Anasayfa
  • |
  • ÖTV YÜKÜMLÜLÜKLERI HK.

ÖTV YÜKÜMLÜLÜKLERI HK.

19.07.2004 ÖTV Yükümlülükleri Hk. 31.12.2003 Tarih ve 25333 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin 4. Maddesinde; “Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (ticari ve zırai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç), her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri ticari ve zırai faaliyetlerine ilişkin olarak, yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen faaliyet raporunu, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir” hükmü yer almaktadır. İkinci altı aylık döneme girildiğinden bu aybaşından itibaren faaliyet raporunun, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm Üyeler (WEB Sayfası) -YK Başkanı ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -DTO 7147 No’lu Meslek Komitesi -DTO Şubeleri