• Anasayfa
  • |
  • ÖZET BEYAN VE ALT ÖZET BEYANLAR

ÖZET BEYAN VE ALT ÖZET BEYANLAR

İLGİ:T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 12.10.2004 tarih ve 3741 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; T.C.D.D. Haydarpaşa Limanına yanaşan Türk ve Yabancı bayraklı gemilerin acenteliğini yapan denizcilik firmalarının, geliş ve gidişine müteakip Forwarderlar tarafından düzenlenen özet beyan ve alt özet beyanları geminin yanaşmasına müteakip Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğüne zamanında verilmediğinden mükelleflere hizmet vermelerinin zorlaştığı, Özet beyan ve alt özet beyanların zamanında Haydarpaşa limanına iletildiği takdirde mükelleflere verilecek hizmetlerde aksaklık olmayacağı gibi, hizmetin çabuklaşmasını ve mükelleflerin bu konudaki sızlanmalarını da ortadan kaldıracağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM BİLGİ -Sn. Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı -Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları