• Anasayfa
  • |
  • Paris MoU ve Tokyo MoU’nca Uygulanacak Olan Ortak Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Hk..

Paris MoU ve Tokyo MoU’nca Uygulanacak Olan Ortak Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Hk..

​                                                                                                                                                                                                                                     

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 05.08.2015 tarih ve MC(15)46 No'lu

        sirküleri

           

      Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ilgi sirküleri ile , 01 Eylül 2015 / 31 Kasım 2015 tarihleri arasında, Paris MoU ve Tokyo MoU tarafından '' Kapalı Alanlara Girişlerle İlgili Mürettebatın Aşinalığı'' konusunda ''Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası'' yapılacağı, kampanyanın amacının, kapalı alanlara girişler ile ilgili uluslararası gerekliliklere uyumluluğun belirlenmesi olduğu bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, Kapalı Alanlara Giriş ve Kurtarma Talimleri ile İlgili Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası'nda Liman Ülkesi Denetçileri tarafından kullanımı için Paris MoU ve Tokyo MoU tarafından hazırlanmış olan Standart Sorgulama Listesi ve buna ek olarak Kimyasal Tankerler için hazırlanmış Kapalı Mahallere Giriş ve Kurtarma Güvenlik Rehberi, üyelerimize olası denetim sürecinde fayda sağlayacağı düşünülmekte olup EK'te sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                   

                                                                                                                   Saygılarımızla,

                                                                                                                  

                                                                                                                   Murat TUNCER 

                                                                                                                   Genel Sekreter

EK: Standart Sorgulama Listesi ve Tanker Güvenlik Rehberi (İNG)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                      Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                            -T.C. UDHB, Deniz Ticareti Genel 

-Türk Armatörler Birliği                                               Müdürlüğü                                                                                              

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.         - YK Başkan ve Üyeleri                     

- RODER

- UND

- KOSDER

- ROFED        

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-TURK LOYDU

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28

   29,30 Meslek  Komitesi Başkanları

- Tüm Gemi Sahipleri                  

 

 

605_3292_Sayi_3292_Sirku_605.pdf