• Anasayfa
  • |
  • Paris MoU ve Tokyo MoU’nca Uygulanacak Olan Ortak Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Standart Sorgulama Listesi Hk.

Paris MoU ve Tokyo MoU’nca Uygulanacak Olan Ortak Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Standart Sorgulama Listesi Hk.

​                                                                                                                                                                                                                                 

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 27.07.2015 tarih ve MC(15)41 No.lu

         sirküleri.

           

      Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın İlgi sirküleri ile 01 Eylül 2015 / 31 Kasım 2015 tarihleri arasında, Paris MoU ve Tokyo MoU tarafından "Kapalı Alanlara Girişlerle İlgili Mürettebatın Aşinalığı" konusunda "Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası" yapılacağı,

 

Kampanyanın amacının, kapalı alanlara girişler ile ilgili uluslararası gerekliliklere, özellikle de 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek olan SOLAS Bölüm III Kural 19'da "" ile ilgili yapılan değişikliklere uyumluluğun belirlenmesi olduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda , Kapalı Alanlara Giriş ve Kurtarma Talimleri ile ilgili  Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası'nda Liman Ülkesi  Denetçileri  tarafından kullanımı için Paris MoU ve Tokyo MoU tarafından hazırlanmış olan Standart Sorgulama Listesi, üyelerimize olası denetim sürecinde fayda sağlayacağı düşünülmekte olup Ek'te sunulmuştur.

             

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                     Saygılarımızla     

                                                                                                     Murat TUNCER                                                                                

                                                                                                     Genel Sekreter

EK: Standart Sorgulama Listesi

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                                      - UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme

-Türk Armatörler Birliği                                                           Genel Müdürlüğü      

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                    - YK Başkan ve Üyeleri

- TÜRKLOYDU                  

- RODER

- UND

- KOSDER

- ROFED       

- Tüm Gemi Sahibi Firmalar  

 

                                              

                                                                                                                                                                                                           

583_3122_Sayi_3122_Sirku_583.pdf