• Anasayfa
  • |
  • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 5 Nisan 2024 tarih ve 32511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik'te;

"MADDE 1- 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", işleme" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

şeklinde düzenlenmiştir.

Konu Yönetmeliğe Odamızın web sayfasında, www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

257_914_914_257_petrol_piyasas_lisans_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf