• Anasayfa
  • |
  • P&I KLÜP SIGORTASI ŞIRKETLERI ILE KLAS KURULUŞLARININ LISTESI HK.

P&I KLÜP SIGORTASI ŞIRKETLERI ILE KLAS KURULUŞLARININ LISTESI HK.

24 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2581 sayılı Gemilerin ve Tersanelerin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin değişik ikinci fıkrası hükmü gereğince, Denizcilik Müsteşarlığı’nca kabul edilen P&I Kulüpleri ile Klas Kuruluşlarının listesinin, 19.11.2004 tarih ve 2658 sayılı Bakanlık Oluru ile onaylanarak yürürlüğe girdiği, Ancak, bahse konu listede yer alan P&I Klüpleri’nden bir kısmının iflas ettiği, kapandığı bilgileri alındığından ve listenin yayımlandığı tarihten itibaren geçen süre içerisinde yeni şirketlerin de kurulmuş olabileceği dikkate alınarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca mezkur listenin yeniden düzenlenerek Bakanlık Makamı’nın onayına sunulmuş ve P&I Kulüpleri ile Klas Kuruluşlarının Listesi’nin 25/12/2006 tarih ve 28342 sayılı Bakanlık Olur’u ile tekrar yürürlüğe girdiği, belirtilmektedir. 25/12/2006 tarih ve 28342 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe giren P&I Kulüpleri ile Klas Kuruluşlarının Listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 25/12/2006 tarih ve 28342 sayılı P&I Kulüpleri ile Klas Kuruluşlarının Listesi ( 3 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (Web Sitesinde) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri ve Mot. Taş. Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - 8200 No.lu “Deniz Sigorta Ekspertiz ve Klas Müesseseleri Meslek Komitesi Bşk. ve Üyeleri