• Anasayfa
  • |
  • Proje Teklif Çağrısı Hk.

Proje Teklif Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 13.03.2024 tarih ve E-34221550-720-2754 sayılı ekte sunulan yazıda;

Merkezi Amsterdam'da bulunan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sürecinden doğan uluslararası bir finans kuruluşu olan Ortak Emtia Fonu (CFC/FCPB)'nun 24. Proje Çağrısını (AMI) başlattığını ve Madagaskar da dahil olmak üzere üye ülkelere yönelik proje tekliflerinin başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ), kooperatifleri ve kurumları kapsayacak şekilde hazırlandığı,

Proje başvurularının son teslim tarihinin 1 Nisan 2024 olduğu ve ayrıntıların https://www.common-fund.org/call-for-proposals bağlantısında yer aldığı,

Söz konusu proje teklifi hakkında ilave bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

201_702_proje_teklif_a_r_s_hk.pdf