• Anasayfa
  • |
  • Sahte FIATA Konşimento Kullanımı Hk.

Sahte FIATA Konşimento Kullanımı Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi : Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin 30.03.2017 tarih ve 339 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile özetle ;

- UTİKAD üyesi olmayan bazı taşımacılık firmalarının UTİKAD antetli "FIATA Multimodal Transport Bill Of Lading (FBL)" konşimentolarının sahtelerini bastırıp kullanarak ihracat taşımaları organize ettikleri yönünde Derneklerine şikayetlerin geldiği,

- İhracatçıların ve dış ticaret firmalarının sahte FBL'lerle işlem yapılması nedeniyle karşılaşabilecekleri mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Ek'te bir örneği bulunan UTİKAD antetli FIATA konşimentosu (FBL) kullanan firmaların UTİKAD üyesi olup olmadığının UTİKAD internet sitesinden (http://www.utikad.org.tr/tumuyeler.asp) veya (utikad@utikad.org.tr) e-posta adresine mesajla sorularak kontrol edilmesi ile UTİKAD üyesi olmamasına rağmen UTİKAD antetli FBL kullanan firmalara karşı dikkatli olunması ve bu tür firmaların UTİKAD'a bildirilmesi  hususunda Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                                       Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Hüseyin ERTAN

                                                                                                          Genel Sekreter V.

EK : UTİKAD antetli FIATA konşimentosu (FBL) Örneği (1 sayfa)                                                           

Gereği :                                                        Bilgi :

- Tüm Üyeler (Web)                                           - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                    - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TAİS

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği                             

- İMEAK DTO Şubeleri/Temsilcilikler

- 29,32,33,36,40,41,42,43 Nolu MK Başkan ve Üyeleri  

 

449_2611_1948_001.pdf