• Anasayfa
  • |
  • Sanayi Sicil Mevzuat Değişikliği

Sanayi Sicil Mevzuat Değişikliği

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ekte yer verilen 08.02.2022 tarih ve 1269 sayılı yazısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 01.02.2022 tarihli ve 3315590 sayılı yazısı ile "Sanayi Sicil Mevzuat Taslağı"nın hazırlanmakta olduğunun bildirildiği ve bu hususa ilişkin görüş ve değerlendirmelerin talep edildiği bildirilmektedir.

TOBB'a gönderilecek Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere, olası görüş ve değerlendirmenizin yazı ekinde bulunan görüş bildirme formuna uygun olarak en geç 14 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

119_1150_sanayi_sicil_mevzuat_de_i_ikli_i.pdf