• Anasayfa
  • |
  • SECA Bölgelerinde Yakıt Uygunluk Kontrolleri Hk.

SECA Bölgelerinde Yakıt Uygunluk Kontrolleri Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2019 tarihli ve 88189 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

      “Avrupa Bölgesinde bulunan Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ndeki Kükürt Emisyon Kontrol Alanlarında (SECA Bölgesi) gemilerimizin, yakıttaki kükürt içeriği sınırı % 0,10 kuralı kapsamında sık sık denetimlere tabi tutulduğu,

Bu denetimlerde özellikle geminin; yakıt teslim belgeleri, yakıt numuneleri, yakıt değişim prosedürü, yakıt tüketim hesabı, kükürt kayıt defterlerinin sık sık kontrol edildiği, bahse konu prosedür ve belgelerin tekrar gözden geçirilmesi, gemi personelinin bilgi sahibi olması, geminin SECA Bölgesine girişten önce, yakıt tüketim hesabında belirlenen süre kadar önce düşük kükürtlü yakıtın kullanımına başlanarak ilgili kayıtları yapmasının büyük önem arz ettiği,

Bu kapsamda, SECA Bölgesinde sefer yapan gemilerde yapılan benzer şekilde denetimlere ilişkin raporlarda; SECA Bölgesinde yaklaşık 4 gün Dizel Oil kullandıktan sonra kükürt içeriği %0,09 olan Fuel Oil satın alarak aynı SECA Bölgesinde yeni aldığı yakıtı kullanmaya devam eden gemiye daha sonrasında yapılan liman devleti denetiminde liman devleti kontrolü uzmanı (PSC) tarafından, ana makine yakıt sisteminden yakıt numunesi alınarak analiz ettirilmiş, analiz sonucunda yakıtta %0,l2 kükürt çıktığı ve gemiye para cezası uygulandığı,

Bahse konu denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde, para cezası, geminin tutulması ve benzeri yaptırımların uygulanabildiği, bu kapsamda SECA Bölgesinde faaliyette bulunacak gemilerde yapılacak olan denetimlere hazırlıklı olunması ve gerekli tedbirlerin alınması” hususu bildirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

Cengiz ÖZKAN                        

Genel Sekreter V.                      

 

845_6866_seca_b_lgelerinde_yak_t_uygunluk_kontrolleri_hk1_2_97250.pdf