• Anasayfa
  • |
  • SEKTÖREL DESTEK TALEBI HK.

SEKTÖREL DESTEK TALEBI HK.

Avrupa Toplulukları Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın IV. Bileşeni olan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı bünyesinde, Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/128729/D/ACT/TR) kapsamında, Genç İstihdamının Artırılması (Bütçe kalemi: 04.0601) önlem paketi ile ilgili olarak, Odamız İskenderun Şubesi tarafından bir projenin hazırlanması planlanmaktadır. Hazırlanması planlanan projenin başlığı “İskenderun Körfezi Denizcilik Mesleki Eğitim Merkezi (İKDEM)” olup konusu, sektör raporlarında belirtilen Tersanecilik sektöründe Gaz Altı Kaynakçılığı ve Toz Altı Kaynakçılığı konusunda vasıflı eleman ihtiyacının giderilmesi üzerinedir. Bu konuda 12 ay süreli (Teorik+Uygulama+İşbaşı eğitimi olmak üzere toplam 800 saat) bir proje ile, 18-29 yaş aralığında 30 gencin 12 ay süreli Mesleki Eğitim projesi kapsamında eğitilerek, sektörün vasıflı iş gücüne olan gereksinimine katkı sağlanması ve proje bünyesinde kurulması planlanan “Mesleki Eğitim Merkezi” ile gelecekte denizcilik sektörünün vasıflı iş gücü açığına yönelik farklı konularda da eğitimler verilerek, vasıflı iş gücü temininin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. Bilindiği üzere; İş Kanunu ve 26 Mayıs 2008'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı kanun gereğince, 1 Ocak 2009'dan itibaren mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli iş kolunda çalıştırılması yasaklanmıştır. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, ile 5. Risk Grubunda yer alan tersane çalışanlarına mesleki eğitim mecburiyeti getirildiğini anımsatan Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği (GİSBİR), tebliğe göre, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu olacağını belirtmiştir. Yukarıdaki gerekçeleri destekleyen projelerin; ülkemizdeki tersanecilik ve yan sektörlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, ülkemizde sosyal ve ekonomik yapıya getireceği katkısı, her geçen yıl artan vasıfsız genç sayısının azaltılması ile AB ye giriş sürecine katkısı, gelecekte de benzer faaliyetler için bir altyapı ve sinerjinin oluşturulması hususunda olumlu örnek teşkil etmesi amacıyla, sektör temsilcileri, meslek odaları ve ilgili dernekler tarafından en azından fikirsel anlamda desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda; İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından hazırlanması planlanan proje için “Ortaklar” ve “İştirakçiler” aranmaktadır. Proje konusunu desteklediğinizi gösteren bir yazı ile hiçbir maddi sorumluluk altına girmeden projede iştirakçi kuruluş olarak bu süreçte içerisinde yer almanız önemli katlılar sağlayacaktır. Yukarıda ilgilerinize sunduğumuz hususta daha fazla bilgi için; Tlf: 0326-6145025 Faks: 0326-6145026 Email: iskenderun@denizticaretodasi.org Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek: Destek Yazısı DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelere (WEB Sayfasında) -Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Bşk -S/S. Motorlu Taş. Koop. -Sn. Erol YÜCEL - TÜRKLİM TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - GİSBİR -Meclis Başkanı ve Vekilleri -TURK LOYDU -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri