• Anasayfa
  • |
  • Sera Gazı Emisyon Raporlarına Dair Tebliğ Taslağı Hk.

Sera Gazı Emisyon Raporlarına Dair Tebliğ Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 17.04.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, “Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği”nde değişiklik yapılarak Tebliğ Taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerin gerekçeleriyle birlikte “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 25.04.2024 tarihine kadar esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

287_974_947_287.pdf