• Anasayfa
  • |
  • Seyir Uyarısı Hk. (Körfez Geçiş Köprüsü)

Seyir Uyarısı Hk. (Körfez Geçiş Köprüsü)

Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'nın 26.06.2015 tarih ve

36935900-145.99/914 sayılı yazısı ile;

 

Kocaeli Liman Başkanlığı'nın yetki sahası içerisinde, Dil Burnu ile Kaba Burun arasındaki deniz sahasında, Gebze-İzmir Otoyolu İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Üstyapı İşlerinin devam ettiği ve IHI Infrastructure Systems Co.Ltd'nin 26.06.2015 tarihli Dilekçesi ile bildirilen planlama kapsamında 11 adet tabliyenin;               28 Haziran 2015 ve 07 Temmuz 2015 tarihleri arasında 10 günlük süreçte yerleştirilmesinin planlandığı,

 

Bahse konu operasyonun seyir kanalı dışında, EK'li krokide belirtilen Kuzey ve Güney Ankraj sahalarında yapılacağı, deniz trafiğinin askıya alınmasını gerektirmediği, ancak, söz konusu operasyonun hassasiyeti nedeniyle seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen; belirtilen tarihlerde 029° 30' D ile 029° 32' D boylamları arasındaki deniz sahasında;

 

            - Operasyonla ilgili her türlü seyir ve güvenlik önleminin ilgili müteahhit firma tarafından alınacağı,

            - Belirtilen boylamlar arasındaki deniz sahasında seyir yapacak tüm deniz araçları ve gemilerin            VHF 12 ve 16. kanallarını sürekli ve mutlak surette dinleyecekleri ve Kocaeli Liman Başkanlığı'nın Kılavuzluk Teşkilatının ve ilgili müteahhit firmasının VHF kanalıyla sesli veya görsel olarak yapacağı tüm ikaz ve uyarılara riayet edeceği,

            - Belirtilen deniz sahasından geçiş yapacak tüm gemi ve deniz araçlarının, Kuzey ve Güney ankraj bölgelerinde yapılacak operasyonların hassasiyeti nedeniyle bunlara zarar verecek şekilde dalga yaratmayacak hız ile seyir yapacakları,

            - EK'te sunulan krokide belirtilen deniz alanlarına (Kuzey Köprü ayağı ve Kuzey Kıyı arasındaki bölge ile Güney Köprü ayağı ve Güney Kıyı arasındaki bölge) operasyonun hassasiyeti nedeniyle hiçbir balıkçı teknesi, özel tekne ve deniz aracının giriş yapmayacağı,

 

            Söz konusu operasyonun gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelebilecek teknik aksaklıklar veya hava koşulları sebebiyle yukarıdaki operasyon planında oluşabilecek değişikliklerin güncellenerek Kocaeli Liman Başkanlığı internet sitesi (http://www.izmitdenizcilik.gov.tr) üzerinden duyurulacağı,

 

            Bu itibarla; bölgede seyir yapma ihtimali bulunan tüm gemi ve deniz araçlarının seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından, bahse konu operasyon ve bu talimat hakkında bilgilendirilerek yapılan uyarı ve ikazları dikkate almaları konusunda talimatlandırılmaları istenmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                        Saygılarımızla

 

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (Web Sayfasında)

DAĞITIM                                                                    BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri         

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular

   Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

- T.D.İ. A.Ş.

- KOSTBİR

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- YAGESAD

- RODER

- UND

- TÜRKLİM                                                                              

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- GEMTAC

- SULİM                                                                                           

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                              

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Sahipleri

- Acenteler                                

           

503_2747_EK503.pdf