• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

Seyir Yardımcıları Hizmeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 15.06.2021 tarihli ve E-46127910-207.99-87732 sayılı yazıda, Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarının onarım çalışmalarının tamamlanarak faaliyetinin sağlanmış olduğu ve tesis bilgilerinin yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

618_1686_seyir_yard_mc_lar_hizmeti_eimza.pdf