SGK Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikal ettirilen, deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine dair duyuru ekte iletilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederim.

120_515_sirk_ler_no_120_sgk_duyurusu.pdf