Siber Güvenlik Hk.

İLGİ             :  Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün

                         03.10.2017 tarihli ve 76495 bila sayılı yazısı

 

                         İlgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) yayımlamış olduğu bir karar/resolution (Resolution MSC.428(98)) ile siber risk tehditleri ve güvenlik açıkları konusunda farkındalığı artırmaya acil ihtiyaç duyulduğunu tüm üye ülkelere deklare ettiği,

                         Anılan kararın, sektör paydaşlarının operasyonel olarak siber risklere karşı dayanıklılığı arttırılmış ve güvenli işlemlerin desteklenmesi yönünde çalışmalarını hızlandırarak; idareleri, klas kuruluşlarını, armatörleri, gemi acentelerini, ekipman üreticilerini, servis sağlayıcılarını, limanlar ve liman tesislerini ve diğer denizcilik sektöründeki tüm menfaat sahiplerini korunmaya yönelik tavsiyede bulunduğu,

                        Ayrıca, denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığında mevcut ve ortaya çıkan siber tehditler ve güvenlik açıklarına ilişkin detaylar ve tavsiyelerin yer aldığı bir IMO sirküleri (MSC-FAL.l / Circ.3) Denizcilik Siber Risk Yönetimi İle İlgili Kılavuz Rehberi yayımlandığı,

                        Yukarıda anılan IMO kararı ve rehberi göz önüne alınarak sektör içinde siber risklere karşı hazır bulunmak, denizyolu ile ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi adına önem arz ettiği ve Üyelerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

                        Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                                                                

                                                                                                                 Saygılarımızla,                                                                                                                                                                     

        

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                  Genel Sekreter  

EK: İlgi yazı ve ekleri (8 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                  -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                                     Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                           -Sn. Sefer KALKAVAN TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                      -Meclis Başkanlık Divanı

-Meslek Komitesi Başkanları                                           -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-İMEAK DTO Şubeler                                                      -Sn. Erol YÜCEL TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-TÜRKLİM                                                                       -WISTA Türkiye Derneği

-GESAD               

-GİSBİR

-KOSTBİR           

-YAGESAD         

-UND   

-KOSDER            

-ROFED

-UTİKAD             

-TÜRK LOYDU   

-Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

-Gemi Brokerleri Derneği           

-Gemi Tedarikçiler Derneği        

-Gemi Yakıt İkmalciler Derneği 

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği   

-Gemi Sahibi Firmalar   

641_3813_EK_3813.pdf