• Anasayfa
  • |
  • Sıfır Atık Genelgesi Hk.

Sıfır Atık Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Genelgesi (2024/4)” 02.04.2024 tarihli ve 32508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Genelgede özetle;

Ülkemizde Sıfır Atık Projesi’nin döngüsel ekonomiye dayalı bir kaynak ve atık yönetimi, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları ile kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi, atığın önlenmesi, azaltımı, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün teşvik edilmesi amacıyla 2017 yılında başlatıldığı,

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında Ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunulan “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini ilerletmek amacıyla sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi” başlıklı karar tasarısının 14 Aralık 2022 tarihinde kabul edilerek 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiği,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenleneceği,

Bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sisteminin 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması gerektiği, bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde sıfır atık sistemiyle ilgili eksikliklerin giderileceği, gerekli denetim ve takibin yapılacağı, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

249_898_898_249.pdf