• Anasayfa
  • |
  • SKDM ve ETS Kapsam Karşılaştırması Hk.

SKDM ve ETS Kapsam Karşılaştırması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 22.12.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı tarafından; Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) mevzuatını geliştirirken, ihracatçılarımızı AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) mevzuatı altında kendi üreticilerine uyguladığından daha fazla bir yüke maruz bırakıp bırakmadığı hususunun incelendiği,

Ayrıca, SKDM ve ETS mevzuatının eşdeğerliğinin anlaşılabilmesi amacıyla, SKDM taslağının Ek-1’inde yer alan CN Kodları (GTIP Kodlarıyla eşdeğer) ve SKDM kapsamına gireceği bildirilen hidrojen ile demir-çelik vida ve cıvataların (CN Kodları henüz açıklanmamış) ihracatı itibarıyla SKDM’ye tabi olacağı, AB ETS Ek-1’indeki faaliyet eşik değerleri açısından AB ETS kapsamına girmeyecek üretici/tesislerimizin bulunup bulunmadığının araştırıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, TOBB’un yazısının ekinde iletilen SKDM Taslağı Ek-1’inde yer alan ürünleri AB’ye ihraç eden, ancak aktiviteleri/kapasitesi/üretim süreçleri itibarıyla AB ETS Ek-1 kapsamına girmeyen firmaların olması halinde bilgilerinizin Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere 3 Ocak 2022 tarihine kadar TOBB’a (esin.ozarslan@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

939_3935_3935_939.pdf