SMExport Haftası Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından Odamıza gönderilen ekte sunulan 14.03.2024  tarihli yazıda;

SMExport Haftası’nın 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmekte olup etkinliğin sanal ortamda ve ücretsiz olarak gerçekleştirileceği ve katılımcıların dış ticaretle ilgili güncel konularda uzmanlarla bağlantı kurmasına imkân sağlayacağı ifade edilmektedir.

Yazıda; SMExport Haftası’nın, Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) ve Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) platformu olan ConnectAmericas tarafından Google, ExporTT, CAMACOL ve JAMPRO iş birliğiyle oluşturulan bir girişim olduğu belirtilmektedir.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek eğitim serilerinin, küresel pazardaki fırsatları keşfetmek üzere dış ticaret bilgilerini güçlendirmeyi hedefleyen girişimciler ve iş adamları ile küçük ve orta ölçekli ihracatçı şirketlerle bağlantılı profesyoneller veya ihracat yapma potansiyeli olan kişiler için özel olarak hazırlandığı ifade edilmektedir.

Oturumlar boyunca katılımcıların, uluslararası ticaretteki temel faaliyetler hakkında bilgi edinmeleri ve etkili bir ihracat stratejisinin nasıl oluşturulacağı; uygun uluslararası pazarların nasıl seçileceği ve küresel ortamda başarılı iş modelinin nasıl uyarlayacağı gibi konuları analiz etmeleri hedeflenmektedir.

Söz konusu eğitimler İngilizce olarak gerçekleştirilecek olup, etkinlik sonunda oturumların %80'inden fazlasına katılanlara SMExport Haftası katılım sertifikası verileceği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılıma ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

202_701_smexport_haftas_hk.pdf