• Anasayfa
  • |
  • SN.1/Circ.332 No’lu Seyir Uyarısı Hk.

SN.1/Circ.332 No’lu Seyir Uyarısı Hk.

​          

İlgi : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

                                   Genel Müdürlüğü' nün  05.02.2016 tarihli E.945 sayılı yazısı  

 

                         İlgi yazı ile;

        

          -Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayınlanan SN.1/Circ.332 No'lu Sirkülerde Kuzey Kore tarafından 8-25 Şubat 2016

tarihleri arasında gözlem uydusu fırlatılacağı belirtilmekte ve uydu kapsülünün düşeceği koordinatlar bildirilmektedir.

 

           Bahse konu tarihler arasında bölgede seyir yapacak olan gemilerin söz konusu seyir uyarısını dikkate almaları gerekmektedir. İlgili sirküler EK'te sunulmuştur.

   Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                Saygılarımızla,


                                                                                                                                                                                               İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                                                              Genel Sekreter V.

                            EK: SN.1/Circ.332 No'lu Sirküler (3 sayfa)

             

                            DAĞITIM:                                                               

                           Gereği:                                                                Bilgi:                                      

                        - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                      -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

                        - Türk Armatörler Birliği                                             

                        - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                   

                        - VDAD                                                                                          

                        -22 , 24, 25, 29,30,31, 40,41, ve 42'nci

                         Meslek  Grupları Üyeleri                                              

                       - Gemi Sahibi Firmalar                                                                                

113_612_Sayi_612_Sirku_113.pdf