• Anasayfa
  • |
  • SOLAS A TABI OLMAYAN 500 GT ALTI TICARI GEMILERIN TELSIZ ÜCRET DEĞIŞIKLIĞI HK.

SOLAS A TABI OLMAYAN 500 GT ALTI TICARI GEMILERIN TELSIZ ÜCRET DEĞIŞIKLIĞI HK.

Odamızın İlgi (a) yazılı müracaatına istinaden İlgi (b) yazıda; Telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinin Kuruluşlarının Yönetim Kurulunca belirlenen tarifeye göre; SOLAS’a tabi olmayan ticari gemiler (500 GT Altı) ücreti 250 TL olarak belirlendiği, Ancak, Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2010 Tarih ve 149 Sayılı yazısı ile 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SOLAS’a tabi olmayan ticari gemiler (500 GT Altı) ücreti: 125 TL şeklinde değiştirildiği bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım: Gereği; Bilgi; - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu - 01-02-15-42-43-49 ve 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri